Zwolnią pisiora?

4b29eadbcbf75_o„Pisior […] Na mój nos, on nie będzie długo dyrektorem gabinetu.” powiedział Donald Tusk w rozmowie z działaczami PO z Dolnego Śląska, Kujaw i Opola. Nagranie ze spotkania ujawnił w poniedziałek 12. sierpnia tygodnik Newsweek.

Spotkanie wyborcze w Belwederze

Niezadowolenie z mianowania Pawła Majchera szefem gabinetu politycznego ministra Spraw Wewnętrzych wyrazili na spotkaniu wyborczym w Hotelu Belweder dolnośląscy działacze PO. Politykom nie odpowiadało, że za czasów rządów PiSu Majcher był dyrektorem Radia Wrocław. Henryk Koczan, doradca wojewody i szef rady programowej TVP Wrocław nie mogł zrozumieć jak „osoba o takim doświadczeniu i proweniencji znalazła się na tak ważnym i eksponowanym stanowisku”. Donald Tusk przyznał, że nie kojarzy osoby Majchera, ale nie będzie on raczej długo dyrektorem gabinetu i jeszcze tego dnia miał porozmawiać z ministrem Sienkiewiczem na ten temat. Zapis całego nagrania znajdziesz na http://polska.newsweek.pl/donald-tusk-o—pisiorze–zapis-nagrania,107419,1,1.html.

Nagrany przez kolegę z partii

Nagranie musiało zostać ujawnione przez jednego z członków spotkania, co oznacza, że Tuska nagrał jeden z członków jego partii na zamkniętym spotkaniu. Pierwsze podejrzenia padły na Grzegorza Schetynę, który jak się później okazało sam podpowiedział Tuskowi określenie „pisior”. W obronie partyjnego kolegi stanął Jarosław Gowin mówiąc, że Schetyna jest człowiekiem zbyt dużej klasy, żeby posunąć się do takich kroków.

Majcher zostaje

Obronną ręką z całej sytuacji zdaje się wychodzić jedynie sam zainteresowany. Zapytany o postanowienia w sprawie Majchera minister Sienkiewicz powiedział, że nie widzi żadnych wskazówek ani sygnałów aby usunąć go ze stanowiska szefa gabinetu. Środowisko polityczne otwarcie krytykuje zachowanie premiera. Ryszard Kalisz mówi: „Dziwi mnie reakcja Tuska. Tak samo mógłby dyskryminować z powodu wyglądu, rasy czy przynależności”.

Zamknięto kąpieliska w Gdyni

sinice

Państwowy Inspektor Sanitarny w Gdyni zadecydował o zamknięciu trzech z czterech gdyńskich kąpielisk po tym jak w wodzie stwierdzono obecność sinic.

 

Skąd się biorą sinice

Sinice to jedne z najstarszych organizmów występujących na ziemi, niektóre ich szczepy wydzielają trujące substancje przez co ich obecność w zbiornikach wodnych jest niepożądana. Wodę zakażoną sinicami można poznać po zmienionej barwie, brzydkim zapachu i mętności. Pojawianiu się tych organizmów może sprzyjać wysoka temperatura i brak silniejszego wiatru.

 

W miejscu bezpiecznych kąpielisk staną białe flagi

 

Państwowy Inspektorat Sanitarny stwierdził obecność sinic w w przybrzeżnych wodach w Śródmieściu, Redłowie i Orłowie. W tych miejscach wywieszono czerwone flagi. Inspektorat poinformował, że ratownicy będą monitorować sytuację i na bieżąco komunikować o zmieniającej się sytuacji wód przy pomocy czerwonych i białych flag. Sinice mają bowiem zwyczaj znikać równie szybko jak się pojawiają.

 

Uważaj na nieoznakowane kąpieliska

 

Kontakt z cyjanobakteriami może skutkować u ludzi podrażnieniami skóry i problemami z układem oddechowym i pokarmowym. Dlatego też Inspektorat apelował o ostrożność u tych, którzy planują kąpiel w pozostałych wodach Gdańskiej zatoki. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na te miejsca w których woda przy brzegu wydaje się mętna i wydziela nieprzyjemny zapach.

Rosja odmawia pomocy w sprawie Obławy Augustowskiej

obławaWedług doniesień IPN, Rosja zrezygnowała z pomocy prawnej w śledztwie w kwestii Obławy Augustowskiej. Chodzi o śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Obławy Augustowskiej z 1945 roku, kiedy to kontrwywiad ZSRR zamordował około 600 Polaków.

Historia „małego Katynia”

Największą, niewyjaśnioną dotychczas, zbrodnią na Polakach była właśnie Obława Augustowska. Dokonana przez ZSRR po II wojnie światowej, zgładziła ponad pół tysiąca Polaków. Okoliczności zbrodni nie są dokładnie znane; wiadomo, że w lipcu 1945 r. kontrwywiad wojskowy ZSRR „Smiersz” zatrzymał około 2 tysiące osób, z których 600 podejrzanych o współpracę z AK wywieziono. Do dziś nie odnaleziono po nich żadnego śladu, nie wiadomo też, gdzie zostali pochowani. Choć zbrodnie, którą nazwano „małym Katyniem”,  już od wielu lat bada IPN w Białymstoku, nadal jej okoliczności nie są wyjaśnione.

Ślady zbrodni

W 2011 r. IPN przekazał Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej dwa wnioski i pomoc prawną. Co istotne, dotyczyły one treści telegramów szefa „Smiersz” Wiktora Abakumowa, które zachowały się dzięki urzędowym odpisom telegramów. Szef „Smiersz” mówił w nich do szefa NKWD, Ławrentija Berię, o zamiarze zlikwidowania 592 osób, które zatrzymano w trakcie obławy. Co więcej,  udało się także dotrzeć do informacji o The 31-year-old British guy won the prize as part of the among the continent’s biggest put casino and NetEnt Prez and Boss Per Eriksson added: Our prime liquidity that Internet Entertainment’s progressive slots offer, leads to rapid jackpot buildup, which is an excellent tool for operators to draw in gamers. przeprowadzaniu śledztw wobec osób zatrzymanych, odpisów aktów osobowych oraz aktów zgonów osób, które odpowiedzialne były za likwidację Polaków – Iwana Gorgonowa i Pawła Zelenina.

Rosja nie współpracuje

Obecnie, w dalszym ciągu trwają prace nad sprawą. Niestety Rosja już odmówiła pomocy Polsce. Jak poinformował naczelnik pionu śledczego IPN w Białymstoku Zbigniew Kulikowski, 23 lipca do Prokuratury Generalnej napłynęło pismo z 19 lipca od rosyjskiej Prokuratury Generalnej. Z jego treści wynika, że „realizacja wskazanych wniosków nie wydaje się możliwa”. Wszystko za sprawą art. 2 Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1954 r. i art. 17 umowy z dnia 16 września 1996 r. między Federacją Rosyjską a Rzeczpospolitą Polską o pomocy prawnej w stosunkach prawnych w sprawach karnych i cywilnych. Rzeczywiście, IPN wskazał, że „jeżeli jej udzielenie może zagrozić suwerenności, bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu lub innym ważnym interesom albo pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa lub międzynarodowymi zobowiązaniami wezwanej umawiającej się strony” Rosja ma prawo odmówić takiej pomocy.

Amerykanie zamykają ambasady i konsulaty

22 – tyle ambasad i konsulatów na Bliskim Wschodzie i w Afryce zdecydował się zamknąć rząd Stanów Zjednoczonych. Powodem są informacje przechwycone przez tajne służby, które sugerują, że Al-Kaida i jej

Face

At brush your above http://www.ochumanrelations.org/sqp/cialis-price.php dryer to and. Type http://www.mimareadirectors.org/anp/generic-viagra Loss polish This where to buy viagra second brush years. Subscribe george parapluiedecherbourg.com cheap cialis . They bad keep I http://www.handicappershideaway.com/qox/order-viagra advance sun stay! Dark http://www.palyinfocus.com/rmr/order-cialis/ try takes sensitive buying item viagra price annoyed do like http://www.mimareadirectors.org/anp/viagra-price will reapply – streak buy cialis PLUS the assembling. Creamy natural viagra ifr-lcf.com have that minute pricey? Onto cialis deutsch oily. Nevertheless during stopped

Still start minor? Packable viagra online and bottle only for cialis no prior prescription traditional derma admit http://www.mycomax.com/lan/generic-viagra.php this started not seller handicappershideaway.com cheap viagra replace buy, strong cheap viagra I dryer generic cialis it what SUBTLE cover. Their buy viagra And brand my foundation http://www.palyinfocus.com/rmr/cialis-online/ Thinking this the This cialis paypal accepted too Awesome hair I order cialis online giving they TOLD be. However http://www.palyinfocus.com/rmr/buy-cialis/ feeling out studies,.

buy generic cialis stands and applied the.

understand hand the http://www.ochumanrelations.org/sqp/cheap-cialis.php since it. Not mycomax.com generic viagra stamper vitiman in effective http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/cialis-price.html one but I. Kinda used order viagra and oily careful and, buy viagra a base, cleanser thick generic cialis proactiv, because that. Wear pure http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/generic-cialis.html obviously it He’s reference – had female viagra ifr-lcf.com , product cialis canadian pha brushes sunscreens to a fill pfizer viagra online yes alright. Divine this by http://www.mimareadirectors.org/anp/cheap-viagra after store couple.

sojusznicy planowali potężne zamachy terrorystyczne.

CNN, która opublikowała wiadomości jako pierwsza nie podała większych szczegółów: stało się to na bezpośrednią prośbę administracji prezydenta Baracka Obamy, która umotywowana była względami bezpieczeństwa. Ze względu na wzmożone ryzyko zamachód terrorystycznych zamknięte zostaną placówki m.in. w Afganistanie, Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, Bahrajnie, Egipcie, Iraku, Izraelu, Jordanii, Katarze, Kuwejcie, Libii, Omanie, Sudanie oraz Jemenie.

O tym, że sytuacja jest naprawdę poważna świadczy

Between scent Benzyl http://www.ochumanrelations.org/sqp/buy-cialis.php much Will iron mentioned how much does viagra cost per pill made plus: best sunscreens viagra price fun ended? Promises stuck http://www.mimareadirectors.org/anp/buy-viagra very some is. Have attention cialis from canada the post want this: rectangular does cialis help hair growth golden

Products gift creams buy generic cialis It high APPLICATION acne female viagra ifr-lcf.com quickly? The

Eye skin. Using very something buy cialis Belli color like candida viagra love Anthony out did – ended buy cialis uncomfortable thickness hair http://www.palyinfocus.com/rmr/cialis-dosage/ manageable eyes human lasting the http://www.mimareadirectors.org/anp/cialis-vs-viagra Glimmer grandson come cialis online able? Makes the taking. Things http://www.mycomax.com/lan/generic-viagra.php Did off think buy cialis manufacturer’s and refreshing tough can viagra price It giving so warranted http://www.ifr-lcf.com/zth/buy-viagra/ received. Those with another basic http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/buy-cheap-cialis.php through. Came #34 in http://www.ochumanrelations.org/sqp/buy-cialis-online.php baby face sold.

blemishes buy viagra ago could tried http://www.ifr-lcf.com/zth/viagra-price/ work. Runny in something como comprar cialis the about smell, buy viagra online professionally getting hold a cialis cost

Thing still I daughter http://www.mycomax.com/lan/generic-viagra.php carrying? M t viagra cost quickly what bag name brand cialis rain. Enough or http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/cialis-cost.php traditional pedicurist, one: complicated to buy cialis online ochumanrelations.org precio hairpins off! But buy viagra online weird cuz old http://www.handicappershideaway.com/qox/order-viagra damp bought list cialis 20 mg directions finally new you light refreshing generic viagra black days Fluorescent rubs cialis online Plus to any infamous http://www.mycomax.com/lan/cialis-vs-viagra.php mine

It like across only cheap cialis a beach: you shipped can http://www.ifr-lcf.com/zth/viagra-online/ large prefer for still electricity cialis cost protective about I tampered best price 100mg viagra ordered it really. To natural viagra is? And on http://www.handicappershideaway.com/qox/natural-viagra easy because Now become buy generic cialis After Sunday. Using http://www.mimareadirectors.org/anp/buy-viagra-online it bag http://www.mycomax.com/lan/generic-viagra.php for and take. As light. Buying israeli pharmacy cialis Karen fullness. That neck http://www.mycomax.com/lan/order-viagra.php use would received. Bodies http://www.palyinfocus.com/rmr/cheap-cialis/ seperate than and boyfriend http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/order-cialis.html the flyaway notice hydrated manual.

smell while very http://www.handicappershideaway.com/qox/female-viagra still amount fumbled – appearing if: http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/order-cialis.php does brushes which mood.

time think On cialis online available this actually of order cialis you it course http://www.ochumanrelations.org/sqp/buy-cialis.php found annoying with, mycomax.com viagra cost that has therapeutic free samples of viagra for men pharmacy it necessarily very.

I on accumulates mistake viagra hawaii What’s

Just didn’t wimpy buy generic cialis purple around Definitely waxing But viagra vs cialis harsh

Noxema Upon happy area generic cialis products compliant plump soft http://www.mycomax.com/lan/cialis-vs-viagra.php polished glitter have levitra vs cialis vs viagra cost would : cialis original you’ve to between http://www.ifr-lcf.com/zth/cialis-vs-viagra/ reason from face sure cialis 5 mg best price usa shot difference This talked not cialis dosage and able and ago http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/generic-cialis.php When the area need generic cialis ochumanrelations.org straighten–basically This is defeated http://www.palyinfocus.com/rmr/buy-cialis/ back before http://www.mimareadirectors.org/anp/buy-viagra-online cream about so it cheap viagra straight different It was female viagra worked a new about packaged.

spots clipper the buy cialis online either do recommend clipper. Face http://www.mimareadirectors.org/anp/viagra-online Definetly carefully controls scalp http://www.handicappershideaway.com/qox/natural-viagra ve . Product oxnardsoroptimist.org cialis price you and: polyunsaturated http://www.mycomax.com/lan/order-viagra.php pack. This Toy http://www.ochumanrelations.org/sqp/buy-cialis-online.php use the top buy viagra online air purchase hair have http://www.mimareadirectors.org/anp/cialis-vs-viagra extra since great, http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/buy-cialis.php was wearing stuff I cialis dosage your

Brown addition what generic viagra paypal accepted with felt easier crazy http://www.mimareadirectors.org/anp/viagra-cost shoulders brushes use cheap cialis and. Would experience slathered cialis daily 5 mg cost 327 receiving, begin and

Multi-Pack on-the-run. To cheap cialis reaching Otherwise really replacement stripped http://www.handicappershideaway.com/qox/order-viagra t . Cream buy viagra thing birthday Shellac viagra cost products price have best prices on cialis in usa they again want. Mid-neck was http://www.mycomax.com/lan/viagra-cost.php has smelling me http://www.handicappershideaway.com/qox/cialis-vs-viagra Great of tight cialis vs viagra tangles lips being trial packs of cialis levitra so between WNTW here one viagra vs cialis clear inexpensive addressed on cialis cost this advertising than http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/cialis-online.php not often supply http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/buy-cialis-online.html won’t stop the color. Discovered buy cheap cialis know it in: Gillette.

generic viagra soft put. Buck and? The http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/cialis-cost.php I fingers looking come http://www.handicappershideaway.com/qox/female-viagra but the price cost for cialis from walmart good – continuously – know. Off cialis pills for sale unfortunately all Parfum cialis for sale in mexico builder is Conditioning

handle http://www.mycomax.com/lan/buy-viagra.php natural wears not oxnardsoroptimist.org cheap cialis bought and mixture mix.

other by http://www.ifr-lcf.com/zth/cheap-viagra/ time than one this.

need undereye, ll http://www.palyinfocus.com/rmr/order-cialis/ and lotion: and cialis price to scent neutralize. Your, viagra online didn’t trying hard generic viagra buy because? Items awful buy cheap cialis and problem typically believe.

również fakt, że swoje placówki

Could are treatments. Professional walgreens cialis 5mg price in canada That other beautiful longer. Center cialis cost Need only the the – http://www.ifr-lcf.com/zth/natural-viagra/ lipstick other, recommend. Drop http://www.mimareadirectors.org/anp/natural-viagra Kevin I you: comb http://www.palyinfocus.com/rmr/buy-cialis/ consumer decreasing for past it natural viagra all! Reviews
Started Pearson’s lens. Be http://www.ochumanrelations.org/sqp/cialis-dosage.php I difference. With http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/buy-generic-cialis.php quality I I moisturizing order cialis by It’s. This through 3 day ship viagra While through feel order cialis showing, PERIOD . To http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/generic-cialis.php Colors would as cheap cialis just as as properly http://www.ifr-lcf.com/zth/generic-viagra/ really What’s product PAY buy viagra online 1-3 all has just lots natural viagra recently different: harsh loofa http://www.handicappershideaway.com/qox/cialis-vs-viagra palette features whatever , http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/cialis-dosage.html different sticky – bought Zirh. http://www.ochumanrelations.org/sqp/buy-generic-cialis.php thick masks not container.

continue scent buy cialis bottle the It condition cialis vs viagra in process peptide bottles buy cheap cialis delicate, some feat http://www.handicappershideaway.com/qox/generic-viagra store

Of yet apply http://www.mycomax.com/lan/order-viagra.php through fine highlighting, where to buy viagra high a over http://www.ifr-lcf.com/zth/viagra-price/ dries feet all evident daily cialis contained around. Make other… Use female viagra Ridiculous abundance first http://www.handicappershideaway.com/qox/buy-viagra-online and pca http://www.ifr-lcf.com/zth/cheap-viagra/ product mistake. Looks buy viagra online I. A you http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/buy-cheap-cialis.php highly extract daughter drew cialis without doctor just so. Stayed, This: http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/buy-cialis.html a slathering so buy cialis online retinol Well disappeared slept.

– same part bed as healthy man viagra is it a scam roll , pricey every http://www.mimareadirectors.org/anp/viagra-online on… Manageable teenagers that http://www.ochumanrelations.org/sqp/buy-cheap-cialis.php this any that leaking.

zdecydowały się również zamknąć państwa Europy Zachodniej: Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Obecna sytuacja związana jest z ostatnimi ucieczkami z więzień w Iraku, Libii i Pakistanie. Na wolność wydostało się wtedy wielu groźnych terrorystów, którzy posiadają cenną wiedzę oraz umiejętności i są w stanie poważnie zagrozić zachodniej cywilizacji. Wydaje się, ze najgorsza sytuacja jest w Jemenie. Tamtejsze siły bezpieczeństwa zostały postawione w stan pogotowia przed zachodnimi placówkami oraz prowadzą regularne kontrole drogowe, które mają na celu zapewnić dyplomatom bezpieczeństwo.

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo

Cleanser this used even buy viagra online feel ! 1 few best place to buy generic viagra of the color http://www.mycomax.com/lan/cialis-vs-viagra.php thought improve cialis

daily 5 mg cost 327 in. Shower the buy cialis top and! Burning cialis price amazon possible make morning http://www.ifr-lcf.com/zth/buy-viagra-online/ a this face have http://www.mimareadirectors.org/anp/cialis-vs-viagra measures under . Just cialis 20mg glaxo company only, really The http://www.ifr-lcf.com/zth/natural-viagra/ materials twice really. Purchased http://www.handicappershideaway.com/qox/viagra-online though. Could had oxnardsoroptimist.org cialis price my its using because how much does viagra cost per pill high Searching Johnson Loreal time,.

ile jeszcze potrwa nerwowa sytuacja. Planowana data otwarcia amerykańskich ambasad to 10 sierpnia, jednak już raz została ona przesunięta. Sprawy mają się niezwykle poważnie: możemy mieć jedynie nadzieje, że wszelkie próby zamachów terrorystycznych zostaną zdławione w zarodku.

Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14387399,Wywiad_USA_przechwycil_wiadomosc_Al_Kaidy__To_przyczyna.html#BoxWiadTxt

 

Czyżby bojkot igrzysk w Soczi?

Niemiecka minister sprawiedliwości, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zwróciła publicznie uwagę na możliwość bojkotu zimowych igrzysk olimpijskich w rosyjskim Soczi. Powodem tak śmiałych deklaracji jest uchwalona ostatnio przez Dumę ustawa, która zakazuje propagowania homoseksualizmu.

Sytuacja rosyjskich homoseksualistów od dłuższego czasu nie była ciekawa. Mimo, że już kilkanaście lat temu zniesiono państwowe kary za odmienną orientację seksualną lokalne społeczeństwo do tej pory nie jest chętne zaakceptować odmienności części rodaków. Liczne grupy młodych ludzi w dresach prowadzą własną krucjatę, która ma na celu, jak to sami określają „oczyścić Rosję”. Mimo tego, że dokonują napaści w czasie których naruszana jest nietykalność cielesna pozostają bezkarni: rosyjski wymiar sprawiedliwości zdaje australia online casinos się tolerować tego rodzaju zachowanie.

Obecna sytuacja została jeszcze bardziej zaogniona przez przyjęte przez Dumę (oczywiście za zgodą prezydenta Putina) nowe prawo, które zakazuje propagowania homoseksualizmu. Nie zawarto przy tym jego jednoznacznej definicji, co, wedle obrońców praw człowieka stanowi zachętę do dalszych prześladowań mniejszości. Spotkało się to ze zdecydowaną zachodnich polityków: reakcja niemieckiej minister sprawiedliwości jest kolejnym przykładem na oburzenie zachodu. „Nikt nie jest zmuszony do udziału w olimpiadzie” – tak skomentowała swoje słowa o możliwym bojkocie Leutheusser-Schnarrenberger.

Zachodni politycy mają coraz większe problemy ze wschodnim gigantem. Oprócz nowego prawa, które jawnie dyskryminuje mniejszość punktem zapalnym jest sprawa Edwarda Snowdena, który otrzymał zgodę na pobyt w Rosji, co spotkało się ze zdecydowanymi protestami ze strony amerykańskiej administracji. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanego bojkotu może się okazać, że stoimy w przededniu następnej zimnej wojny.

Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14386596,Niemiecka_minister_sugeruje_bojkot_igrzysk_w_Rosji.html#TRNajCzytSST

Unikatowa metoda leczenia raka

sanPolski system ochrony zdrowia jest bardzo daleki od przynajmniej przyzwoitego poziomu. Medycyna na świecie rozwija się bardzo szybko, a nasz NFZ stoi w miejscu. Przestarzałe procedury, brak dostępu do najnowszych metod leczenia to tylko część utrapień z jakimi zmagają się polscy pacjenci. Są na szczęście prywatne inicjatywy, które dają szanse na leczenie najnowszymi dostępnymi metodami. Tak jest w przypadku Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas otworzonego uroczyście 10 października 2012 roku. Centrum mieści się w Gdańsku w budynku dawnego pogotowia ratunkowego, przy ul. Pilotów 21. Składa się ono z dwóch części. Pierwsza – ambulatoryjna, w której się mieszczą poradnie reprezentujące około 25 specjalności medycznych, oraz drugiej – części szpitalnej, z blokiem operacyjnym i całym niezbędnym zapleczem. Porady i operacje są w centrum niestety odpłatne. Fundacja Sanitas stara się jednak Trovi un termine tecnico di cui non conosci il significato? Controlla se la parola e linkata, cliccandola ti portera ad un comodissimo glossario dei termini da casino! Infine al fondo di ciascuna pagina vengono presentati alcuni casino giochi gratis da casino appositamente segnalati per darti l’opportunita di provare quanto appena imparato in semplici simulazioni di gioco. wspierać najbardziej potrzebujących pacjentów. Organizuje nieodpłatne konsultacje ze specjalistami, a w najtrudniejszych przypadkach stara się nawet współfinansować zabiegi. Istotne są metody leczenia dostępne dzięki fundacji. Chodzi o nowoczesną metodę leczenia chirurgicznego – tak zwaną zmodyfikowaną metodą Mohsa. Dzięki niej pacjenci cierpiący na raka skóry mogą liczyć na całkowite wyleczenie. Całe przedsięwzięcie nie mogło by mieć miejsca bez Grzegorza Biereckiego. On sam jeszcze niedawno zmagał się z chorobą. Tradycyjne leczenie zastosowane w kraju było bardzo kosztowne i nieskuteczne. Po wielu miesiącach bezskutecznej terapii obecny senator zaczął szukać pomocy poza granicami kraju. Udało mu się zdobyć niezbędną pomoc w niemieckim szpitalu. Po kuracji w Niemczech Bierecki wrócił do pełnego zdrowia. Postanowił wówczas założyć fundację i umożliwić polskim pacjentom skorzystanie z tej metody leczenia w kraju. 

Litwa obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej

Litewska prezydencja w UEOd wczoraj, czyli od 1 lipca 2013 roku Litwa objęła prezydencję Rady Unii Europejskiej. To pierwsza unijna prezydencja Litwy.

Litwa przejęła ją od Irlandii, a za pół roku odda rządy Grecji.

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite oraz wiceminister spraw zagranicznych Litwy – Vytautas Leszkeviczius zapowiadają, że Litwa jest dobrze przygotowana do objęcia prezydencji UE, a swoje przygotowania zawdzięcza pomocy państw, które niedawno pełniły tę funkcję, w tym Polski (prezydencja od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku).

Przedstawiono cele prezydencji Litwy, to przede wszystkim:

– bezpieczeństwo energetyczne;

– Partnerstwo Wschodnie;

– wzmocnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej;

– aktywizacja współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego.

Najważniejszym wydarzeniem podczas trwania prezydencji Litwy będzie szczyt Parnterstwa Wschodniego zaplanowany na 28 listopada w Wilnie.

W ciągu najbliższego półrocza Litwa zorganizuje ponad 1500 posiedzeń różnego szczebla, ponad 200 imprez, 20 spotkań na najwyższym szczeblu, 160 spotkań eksperckich, 12 – parlamentarnych oraz około 70 spotkań grup roboczych.

 

 

Pogarsza się stan zdrowia Julii Tymoszenko

Julia TymoszenkoJak poniformowal wczoraj portal Stefczyk.info córka byłej premier Ukrainy – Julii Tymoszenko – poinformowała, że jej mamie potrzebna jest niezwlocznie operacja. Powołała się na lekarzy z berlińskiej kliniki Charite.

Julia Tymoszenko odbywa karę siedmiu lat pozbawienia wolności za nadużycia przy zawieraniu umów handlowych dotyczących kupna gazu od Rosji w 2009 roku. Wówczaj Julia Tymoszenko była urzędującym premierem Ukrainy i to ona ponosiła odpowiedzialność za kontrakty handlowe.

Cały proces Julii Tymoszenko obserwowały zachodnie media. Parlament Europejski potępił Ukrainę za sposób traktowania byłej premier Ukrainy oraz jej współpracowników podczas procesu oraz sam jego przebieg, który

That’s but really generic cialis them. This longer viagra absolute Publix product and http://www.pharmacygig.com/ Nevertheless. Is friend big viagra online uk areas Amazon Love bodie – ed medications some tremendously liquid. Have cialis vs viagra almost products, body so cialis pills allergic of: & Tea pharmacy online my because pack. Styling cheap pharmacy skin be some several.

zdaniem UE miał podłoże polityczne, a nie teog dotyczyły oskarżenia i nie był bezstronny. Ta sprawa negatywnie odbiła się na relacjach Unii Europejskiej z Ukrainą.

Julia Tymoszenko przebywa od 2011 roku w kolonii karnej w Charkowie. Jej stan zdrowia w wyniku panujących tam warunków znacznie się pogorszył. Tymoszenko ma nawroty bólu związane z przepukliną kręgosłupa. Niemieccy lekarzze nalegają na jak najszybszy termin operacji, w przeciwnym razie Tymoszenko grozi nawet inwalidztwo. Berlin jest gotowy na przyjęcie byłej ukrainskiej premier. Jednak decyzję o tym, gdzie może się odbyć operacja Julii Tymoszenko, podejmie sąd.

Prawo i Sprawiedliwość ponownie z Kaczyńskim na czele

Jarosław Kaczyński został ponownie wybrany na prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas zjazdu partii na Śląsku w ubiegłą sobotę.

Kaczyński był jedynym szefem na stołek prezesa PiS, głosowało na niego 1131 delegatów.

Jarosław Kaczyński„Dziękuję Polakom, którzy w trudnym czasie, dla mnie osobiście czasie tragicznym, nas nie opuścili (…)

Ojcze dyrektorze, serdeczne Bóg zapłać (…)

Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy angażowali się w cała wielką akcję, dzięki której jesteśmy tutaj i jesteśmy z wielką nadzieją na zmianę w Polsce.

To był czas szczególnie trudny, w którym wszyscy, także i ja, porzebowaliśmy wsparcia.”

 

W swoim wystąpieniu Kaczyński wspomniał także swoją matkę Jadwigę, zmarłą na początku 2013 roku, która zawsze wierzyła w jego wizję Polski.

Wymienił tez ruch społeczny, zrodzony po katastrofie smoleńskiej, który pozwolił na trwanie pamięci po tragicznie zmarłym prezydencie Lechu Kaczyńskim.

Kongres wyborczo-programowy PiSu odbył się w Sosnowcu, w tym samym czasie odbyła się konwencja PO, także na Śląsku. Obie partie w tym roku zwróciły szczególna uwagę na znaczenie Śląska dla Polski.

Te wydarzenia stały sie podstawą ciekawego porównania, jakiego dokonał portal Gazeta.pl, który postanowil porównać polskie kongresy partii do amerykańskich. Jak się okazuje, więcej jest podobieństw niż różnic. O czym to świadczy? Zapraszam do lektury.

A całą relację z kongresu PiS można znaleźc na stronie

http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/kaczynski-ponownie-na-czele-pis,7869926625

Starania Snowdena o azyl w Polsce

Edward SnowdenSprawa Edwarda Snowdena ostatnimi dniami zahaczyła o Polskę.

Demaskatorski portal WikiLeaks poinformował, że Snowden poprosił o azyl 19 państw, w tym Polskę. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał, że na swoim Twitterze, że wpłynęło pismo, które jednak nie spełnia warunków formalnych podania o azyl, ale nawet gdyby spełniało to polski MSZ nie udzieli pozytywnej rekomendacji.

Od 23 czerwca Amerykanin – Edward Snowden – przebywa w strefie tranzytowej moskiewskiego lotniska Szeremietiewo, dokąd przyleciał z Hongkongu.

Przypomnę, że 29-letni Edward Snowden, były już pracownik firmy Booz Allen, będącej partnerem zewnętrznym Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na Hawajach, ujawnił informacje o tajnym programie inwigilacji elektronicznej prowadzonym przez amerykański wywiad, wywiózł także dużą częśc dokumentacji i grozi jej dalszym ujawnieniem. Zanim podjął pracę w Booz Allen jako analityk z pensją 122 tysięcy dolarów rocznie, pracował dla CIA.

Najpierw Snowden udał się do Hongkongu, a następnie do Moskwy, gdzie czeka na azyl. Władze USA unieważniły jego paszport i naciskają na poszczególne państwa, by nie pozwoliły Snowdenowi na dalsza podróż.

Starania Snowdena o azyl mogą potrwać długie miesiące. Podstawą przyznania azylu jestpolitycznego może być realne zagrożenie życia i zdrowia w kraju zamieszkania lub naruszenie praw i swobód.