Grzegorz Bierecki – działacz katolicki

Postać senatora Grzegorza Biereckiego kojarzona jest dziś głownie ze Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi, które założył on w latach 90. Odniosły one niespotykany w naszej części Europy sukces. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że senator od lat angażuje się w działalność chrześcijańską.

Polski Instytut Katolicki „Sursum Corda”

Senator Grzegorz Bierecki współzałożył oraz finansował tę, działającą od 2012 roku, instytucję. Organizacja działa na rzecz obrony praw oraz uczuć katolików w Polsce. W swoje działania „Sursum Corda” angażuje prawników, filozofów czy socjologów. Obecnie stara się ona poszerzyć ochronę przedmiotów kultu. Ma to związek z przypadkami profanacji Biblii czy krzyży jako formą ekspresji artystycznej.

„Błogosławiona wina”

Senator sponsorował również ekranizację książki Zofii Kossak „Błogosławiona wina”. Film jest produkcją historyczną dziejącą się w XVII wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów a także w Państwie Kościelnym. Pisarka często inspirowała się tematyką religijną w swojej twórczości, książka opowiada o kradzieży obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej i przewiezieniu go do Rzeczpospolitej z Rzymu. Film ma promować nie tylko tematykę religijną ale również południowe Podlasie, okręg, z którego Grzegorz Bierecki startował do senatu.

Beatyfikacja Franciszka Stefczyka

Twórcy SKOKów na patrona swojego przedsięwzięcia wybrali żyjącego w XIX i XX wieku galicyjskiego działacza społecznego Franciszka Stefczyka. Postać ta nie tylko przyczyniła się do poprawy życia ubogich chłopów w Galicji lecz słynęła również z przywiązania do chrześcijaństwa. Właśnie dlatego w 2011 roku na ręce Mieczysława Mokrzyckiego metropolity lwowskiego złożono prośbę o rozpoczęcie procesu kanonizacji Stefczyka. Data ta nie była przypadkowa, zbiegało się to z 150 rocznicą urodzin wybitnego społecznika. Również w tą akcję zaangażowany był Grzegorz Bierecki.