Rosja odmawia pomocy w sprawie Obławy Augustowskiej

obławaWedług doniesień IPN, Rosja zrezygnowała z pomocy prawnej w śledztwie w kwestii Obławy Augustowskiej. Chodzi o śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Obławy Augustowskiej z 1945 roku, kiedy to kontrwywiad ZSRR zamordował około 600 Polaków.

Historia „małego Katynia”

Największą, niewyjaśnioną dotychczas, zbrodnią na Polakach była właśnie Obława Augustowska. Dokonana przez ZSRR po II wojnie światowej, zgładziła ponad pół tysiąca Polaków. Okoliczności zbrodni nie są dokładnie znane; wiadomo, że w lipcu 1945 r. kontrwywiad wojskowy ZSRR „Smiersz” zatrzymał około 2 tysiące osób, z których 600 podejrzanych o współpracę z AK wywieziono. Do dziś nie odnaleziono po nich żadnego śladu, nie wiadomo też, gdzie zostali pochowani. Choć zbrodnie, którą nazwano „małym Katyniem”,  już od wielu lat bada IPN w Białymstoku, nadal jej okoliczności nie są wyjaśnione.

Ślady zbrodni

W 2011 r. IPN przekazał Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej dwa wnioski i pomoc prawną. Co istotne, dotyczyły one treści telegramów szefa „Smiersz” Wiktora Abakumowa, które zachowały się dzięki urzędowym odpisom telegramów. Szef „Smiersz” mówił w nich do szefa NKWD, Ławrentija Berię, o zamiarze zlikwidowania 592 osób, które zatrzymano w trakcie obławy. Co więcej,  udało się także dotrzeć do informacji o The 31-year-old British guy won the prize as part of the among the continent’s biggest put casino and NetEnt Prez and Boss Per Eriksson added: Our prime liquidity that Internet Entertainment’s progressive slots offer, leads to rapid jackpot buildup, which is an excellent tool for operators to draw in gamers. przeprowadzaniu śledztw wobec osób zatrzymanych, odpisów aktów osobowych oraz aktów zgonów osób, które odpowiedzialne były za likwidację Polaków – Iwana Gorgonowa i Pawła Zelenina.

Rosja nie współpracuje

Obecnie, w dalszym ciągu trwają prace nad sprawą. Niestety Rosja już odmówiła pomocy Polsce. Jak poinformował naczelnik pionu śledczego IPN w Białymstoku Zbigniew Kulikowski, 23 lipca do Prokuratury Generalnej napłynęło pismo z 19 lipca od rosyjskiej Prokuratury Generalnej. Z jego treści wynika, że „realizacja wskazanych wniosków nie wydaje się możliwa”. Wszystko za sprawą art. 2 Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1954 r. i art. 17 umowy z dnia 16 września 1996 r. między Federacją Rosyjską a Rzeczpospolitą Polską o pomocy prawnej w stosunkach prawnych w sprawach karnych i cywilnych. Rzeczywiście, IPN wskazał, że „jeżeli jej udzielenie może zagrozić suwerenności, bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu lub innym ważnym interesom albo pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa lub międzynarodowymi zobowiązaniami wezwanej umawiającej się strony” Rosja ma prawo odmówić takiej pomocy.

Unikatowa metoda leczenia raka

sanPolski system ochrony zdrowia jest bardzo daleki od przynajmniej przyzwoitego poziomu. Medycyna na świecie rozwija się bardzo szybko, a nasz NFZ stoi w miejscu. Przestarzałe procedury, brak dostępu do najnowszych metod leczenia to tylko część utrapień z jakimi zmagają się polscy pacjenci. Są na szczęście prywatne inicjatywy, które dają szanse na leczenie najnowszymi dostępnymi metodami. Tak jest w przypadku Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas otworzonego uroczyście 10 października 2012 roku. Centrum mieści się w Gdańsku w budynku dawnego pogotowia ratunkowego, przy ul. Pilotów 21. Składa się ono z dwóch części. Pierwsza – ambulatoryjna, w której się mieszczą poradnie reprezentujące około 25 specjalności medycznych, oraz drugiej – części szpitalnej, z blokiem operacyjnym i całym niezbędnym zapleczem. Porady i operacje są w centrum niestety odpłatne. Fundacja Sanitas stara się jednak Trovi un termine tecnico di cui non conosci il significato? Controlla se la parola e linkata, cliccandola ti portera ad un comodissimo glossario dei termini da casino! Infine al fondo di ciascuna pagina vengono presentati alcuni casino giochi gratis da casino appositamente segnalati per darti l’opportunita di provare quanto appena imparato in semplici simulazioni di gioco. wspierać najbardziej potrzebujących pacjentów. Organizuje nieodpłatne konsultacje ze specjalistami, a w najtrudniejszych przypadkach stara się nawet współfinansować zabiegi. Istotne są metody leczenia dostępne dzięki fundacji. Chodzi o nowoczesną metodę leczenia chirurgicznego – tak zwaną zmodyfikowaną metodą Mohsa. Dzięki niej pacjenci cierpiący na raka skóry mogą liczyć na całkowite wyleczenie. Całe przedsięwzięcie nie mogło by mieć miejsca bez Grzegorza Biereckiego. On sam jeszcze niedawno zmagał się z chorobą. Tradycyjne leczenie zastosowane w kraju było bardzo kosztowne i nieskuteczne. Po wielu miesiącach bezskutecznej terapii obecny senator zaczął szukać pomocy poza granicami kraju. Udało mu się zdobyć niezbędną pomoc w niemieckim szpitalu. Po kuracji w Niemczech Bierecki wrócił do pełnego zdrowia. Postanowił wówczas założyć fundację i umożliwić polskim pacjentom skorzystanie z tej metody leczenia w kraju. 

PiS przedstawia program

pis6Główne cele PiS to likwidacja gimnazjów i NFZ, przywrócenie 22-procentowego VAT, czy choćby zmiany w strukturze ministerstw. Te i inne pomysły partia przedstawi podczas kongresu.

„Program otwarty”

Odnowiony program partii ma zostać przedstawiony na kongresie, który ma się odbyć na Śląsku. Nowe propozycje zostaną skonsultowane z zaproszonymi ekspertami podczas kilkunastu paneli dyskusyjnych. Reprezentant Komitetu Politycznego PiS, Jarosław Zieliński, mówi, że nowe pozycje w programie są kontynuacją dotychczasowego programu PiS.Jak wskazuje Zieliński, zmiany wynikają z „tego, co zmieniło się, niestety na gorsze, za rządów PO-PSL”. Jak zauważa Zieliński, program ma mieć formułę otwartą: „Program będzie uzupełniany. Nie powinien być zamknięty, z kropką na końcu. Powinien być otwarty na propozycje, które są wciąż zgłaszane. Postanowi o tym kongres. Ostateczne przyjęcie programu można różnie rozwiązać. Można zwołać osobną sesję kongresu za jakiś czas, kongres może też zobowiązać inne ciało statutowe do jego przyjęcia”.

Zmiany wewnątrz

W kwestii administracji, służb specjalnych i spraw wewnętrznych, PiS planuje przywrócić nadzór MSW nad służbami mundurowym, a także rozdział służb specjalnych od służb mundurowych. PiS pragnie również wzmocnić stanowisko ministra-koordynatora ds. służb specjalnych, który realnie by je nadzorował. Administracja miałaby także zostać włączona do MSW. Co więcej, cyfryzacja, która podlega MAC, byłaby podporządkowana oddzielnemu ministerstwu informatyzacji państwa lub ministerstwu infrastruktury.

Narodowy Program Zatrudnienia, wybór OFE lub ZUS

Ponadto, elementem gospodarczej inicjatywy ma być Narodowy Program Zatrudnienia (odrzucony uprzednio przez Sejm). Zakłada on m.in. „obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne na obszarze gmin szczególnie dotkniętych bezrobociem, pożyczki i kredyty udzielane z Funduszu Wspomagania Zatrudnienia i Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości ludzi młodych, odliczanie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej równowartość jednego miejsca pracy, preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół” (więcej tutaj). PiS proponuje także wolny wybór między OFE a ZUS oraz odejście od reformy wydłużającej wiek emerytalny do 67 roku życia. Pozostałby wtedy dawny system – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Co ciekawe, partia również planuje likwidację NFZ.

Co z edukacją?

PiS zapowiedział już przywrócenie bezpłatnego, drugiego kierunku studiów i „odblokowanie awansu młodych”, a także uruchomienie programu stypendialnego im. Mikołaja Kopernika, który miałby być finansowany z budżetu Państwa. Samo dofinansowanie miałoby charakter nieoprocentowanej, zwrotnej pożyczki. Co więcej, PiS chce zlikwidować gimnazja i przywrócić 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea, a także zrezygnowanie z nakładania obowiązku szkolnego dla 6-latków.

W Smoleńsku stanie pomnik

smolensk3Jak oświadczył Minister Kultury Federacji Rosyjskiej, Władimir Medinski, Rosja jest gotowa na jak najszybsze sfinalizowanie budowy pomnika, upamiętniającego ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.

Zaangażowanie Rosjan

Medinski wyjaśnia, że Rosja jest nieustannie gotowa na udzielenie Polsce wsparcia w sprawie katastrofy lotniczej, w której zginęli Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, ministrowie, parlamentarzyści, szefowie centralnych urzędów państwowych, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz Biura Ochrony Rządu i członkowie załogi TU-145. Jako, że Rosjanie rozumieją jaką wagę ma pojawienie się pomnika upamiętniającego ofiary na miejscy katastrowy, przedstawiciele FR robią wszystko, by przyspieszyć ten proces. Co więcej, resort „wykonał wszystkie wnioski strony polskiej dotyczące przygotowania i wzniesienia monumentu: do Polski wysłano mapy topograficzne terenu, a także dane o badaniach inżynieryjno-geologicznych przeprowadzonych na miejscu przyszłego pomnika”.

Zbieranie informacji

Po wysłaniu do Polski wszystkich danych, Rosja oczekuje na projekt pomnika ze strony polskiej. Co więcej, poza danymi technicznymi terenu, Rosjanie wysłali także swoje propozycje napisu na pomniku, jednak Polska w tej kwestii jeszcze nie zareagowała. Minister Kultury dodał: „Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie spotkanie takie dojdzie do skutku. Liczymy, że w maksymalnie krótkim terminie uzgodnimy z Warszawą miejsce i czas przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia”. Rosjanom bardzo się spieszyć, aby cały projetkdoprowadzić do końca, widzą bowiem, że dla rodzin ofiar pomnik odgrywa kluczową rolę. Choć miał być już gotowy na 10 kwietnia 2013 roku, to ze względu na trwające w Smoleńsku śledztwo, jego realizacje przesunięto na później.

Czytaj więcej na: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ministerstwo-kultury-rosji-chce-by-pomnik-w-smolen,1,5550641,wiadomosc.html

Sekuła marszałkiem na Śląsku?

Mirosław Sekuła

Fiasko Kolei Śląskich oburzyło całą Polskę, a bezpośrednia wina spadła na marszałka województwa, Adama Matusiewicza. PO po długich konsultacjach na oficjalnego kandydata partii na to stanowisko wybrało Mirosława Sekułę.

Za Matusiewiczem zarząd sznurem

Adam Matusiewicz 13 grudnia 2011 r. złożył swoją rezygnację ze stanowiska marszałka województwa śląskiego po chaosie w przewozach regionalnych Kolei Śląskich. Nie tylko on został odwołany, ale jak mówi prawo, także cały zarząd. Ustawowo ustępujący zarząd może wykonywać swoje obowiązki jeszcze przez trzy miesiące. Jednak jak zapowiada rząd, nowy zarząd z nowym marszałkiem mają zostać powołani już pod koniec stycznia.

Sekuła najlepszy według PO

Nowy marszałek ma być wybrany już 21 stycznia. Oficjalnym kandydatem Platformy Obywatelskiej jest Mirosław Sekuła, który od lat aktywnie działa jako samorządowiec. Do 2007 r. sprawował funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W 2011 r. Donald Tusk powołał Sekułę na wiceministra finansów. Teraz jednak, kiedy Sekuła jest praktycznie najlepszym wyborem na marszałka, będzie musiał złożyć rezygnację ze stanowiska wiceministra.

Lepszy prezes NIK, niż nikt

Zarząd PO na terenie Śląska chciał zwołać sesję nadzywczajną rady, aby przyspieszyć przejęcie przez Sekułę stanowiska, jednakże ze względu na jego zoobowiązania wiceministra odbędzie się to dopiero 21 stycznia.

Być może były prezez NIK będzie lepszym wyborem na marszałka, niż były skarbnik miejski. Wybory Platformy jak zwykle nie powalają na kolana.

Więcej na:

Polska w pigułce – nowy serwis

Polska w pigułce to o tematyce gospodarczo-politycznej ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich. Znajdziecie tu cytaty z wypowiedzi najważniejszych polityków, informacje na temat aktualnej aktywności wszystkich partii politycznych. Będzie slot machines online też miejsce na przegląd prasy oraz mediów elektronicznych. Codziennie nowe polityczne smaki. Zapraszam do lektury i subskrypcji.