Polska jest najważniejsza (PJN)

Polska jest najważniejsza (PJN)

Polska jest najważniejsza (PJN)Polska Jest Najważniejsza to ugrupowanie centroprawicowe, konserwatywne i chrześcijańsko-demokratyczne. Partia ta silny nacisk kładzie na politykę prorodzinną, w tym wspieranie rodzin wielodzietnych. PJN chce ograniczyć biurokrację w zakresie działalności gospodarczych, a także zlikwidować becikowe. Głównym założeniem programu ekonomicznego jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Stowarzyszenie „Polska Jest Najważniejsza” zostało założone przez dwie posłanki w dniu 16 listopada 2010 roku. Dokonały tego Joanna Kluzik-Rostkowska i Elżbieta Jakubiak. Warto zaznaczyć, że obie Panie zostały wykluczone w tym samym miesiącu z Prawa i Sprawiedliwości. Do założycieli należeli przede wszystkim byli posłowie PiS oraz osoby bez mandatu poselskiego.

Ugrupowanie wzięło swoją nazwę od hasła Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich z 2010 roku. Zapewne wykorzystanie tej frazy nie byłoby możliwe, gdyby nie fakt, że wśród założycieli PJN był jej autor, Tomasz Dudziński. Warto dodać, że sama Kluzik-Rostkowska również miała swój udział w tej kampanii wyborczej, gdyż była szefem sztabu.

Rejestracja stowarzyszenia nie obyła się jednak bez przeszkód. Okazało się bowiem, że w kraju działa już stowarzyszenie o takiej nazwie, które zostało założone przez sympatyków Jarosława Kaczyńskiego. Ostatecznie stowarzyszenie nazwano „Stowarzyszenie Obywatelskie Polska Jest Najważniejsza”, a pod nazwą „Polska Jest Najważniejsza” zarejestrowano partię.

W wyborach do Sejmu partia nie cieszyła się uznaniem i z wynikiem 2,19% zajęła 6. miejsce. Taki wynik nie pozwolił na uzyskanie mandatów w Sejmie. Partia nie otrzymała też mandatów w Senacie. W 2012 za cel działania PJN postawił sobie uporządkowanie spraw formalnych oraz przygotowywanie koncepcji programowych.