Expose Donalda Tuska

Donald Tusk

Donald TuskDonald Tusk rok temu wygłosił w Sejmie expose, trwające około godzinę. Przemówienie składało się z wielu obietnic, których nie do końca udało się spełnić. W tym roku premier wygłosił kolejne expose 12 października 2012 roku. W swoim wystąpieniu zapowiedział, iż jednym z priorytetowych działań w ciągu najbliższych miesięcy będzie ochrona miejsc pracy i zachowanie dodatniego wzrostu gospodarczego w Polsce.

Szef rządu korzystając z francuskiego rozwiązania w swoim tzw. drugim expose zadeklarował rozwój systemu państwowych pożyczek, a także gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapowiedział on także zwiększenie udziału państwa przy pomocy specjalnego programu Inwestycje Polskie w dużych firmach, przede wszystkim infrastrukturalnych. Bardzo ważną rolę według premiera ma odgrywać państwowy Bank Gospodarstwa australia casino online Krajowego.

Podobny system przedstawiony przez Donalda Tuska funkcjonuje we Francji. W kraju tym za pożyczki i gwarancje eksportowe odpowiedzialny jest państwowy bank OSEO, który otrzymał na to 22 mld euro. Prócz OSEO dawny prezydent Nicholas Sarkozy, powołał państwowy Strategiczny Fundusz Inwestycyjny FSI (Fond Strategique d”Investissement), zapewniającym przedsiębiorcom własny wkład na projekty rozwojowe. Na początku 2013 roku obie instytucje mają być jednak połączone w Państwowy Bank Inwestycyjny (Banque Publique d”Investissement – BPI), na którego czele ma stanąć były szef francuskiego nadzoru finansowego Jean-Pierre Jouyet.

Głównym zadaniem polskiego programu zapowiadanego przez rząd będzie wspieranie rozbudowy energetyki oraz szeroko pojętej infrastruktury. Polska tymczasem ma zostać mniejszościowym udziałowcem w spółkach celowych, powstałych w celu wykonania konkretnych projektów.

Ruch Palikota

Ruch Palikota - Janusz Palikot

Ruch Palikota - Janusz PalikotRuch Palikota, którego skróconą nazwą są Ruch PL, bądź RP, to polskie lewicowo-liberalne ugrupowanie polityczne, założone przez Janusza Palikota. Partia polityczna została zarejestrowana 1 czerwca 2011. W Ruchu PL działają głównie osoby nie działające wcześniej w polityce oraz byli członkowie takich partii jak Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej.

Janusz Palikot, po kontrowersyjnych wypowiedziach na temat katastrofy smoleńskiej, mających miejsce w lipcu 2010, został wykluczony z Platformy Obywatelskiej za sprawą Filipa Kaczmarka. Nie zniechęciło to jednak byłego posła PO do porzucenia polityki. Janusz Palikot w odpowiedzi założył własne ugrupowanie 20 sierpnia 2010 roku, pod nazwą Ruch Poparcia Palikota. Partia polityczna została jednak zarejestrowana dopiero 22 października tego samego roku. Jednym z osób, które do niej przystąpili był m.in. Piotr Tymochowicz.

Ugrupowanie napotkało online pokie machines pewne trudności, których skutkiem było wykreślenie go z ewidencji partii politycznych. Powodem tego było nie złożenie sprawozdania na temat źródeł zdobycia środków finansowych w 2010 roku. Janusz Palikot nie dał jednak za wygraną i 5 maja 2011 złożył wniosek o rejestrację nowej partii, tym razem pod nazwą Ruch Palikota. Ugrupowanie to zostało zarejestrowane 1 czerwca 2011 roku, a jego przewodniczącym został Janusz Palikot, wiceprzewodniczącymi zaś Artur Dębski oraz Łukasz Piłasiewicz.

Program partii politycznej obejmuje m.in. zmniejszenie deficytu budżetowego, wprowadzenie podatku liniowego, zredukowanie niepotrzebnych czynności biurokracjyjnych, reklamowanie przedsiębiorczości, zniesienie lekcji religii w szkołach, dokonania zmian ustawy odnośnie aborcji, finansowanie zapłodnienia in vitro z budżetu państwa, podwyższenie wieku emerytalnego za pomocą wzrostu świadczenia za dłuższą pracę, zapoczątkowanie rejestracji związków partnerskich, likwidacja Senatu oraz połączenie ZUS i KRUS.

Partie polityczne w Polsce

polskie partie polityczne

polskie partie politycznePartia polityczna najprościej tłumacząc jest to dobrowolna organizacja, posiadająca swoją nazwę i skupiająca wokół siebie szereg osób, biorących w niej czynny udział. Każda partia powinna posiadać własny program polityczny, dzięki któremu uzyska większe grono sympatyków i sprzymierzeńców. Ugrupowanie ma obowiązek trzymać się wcześniej ustalonego programu, realizując przy tym wcześniej ustalone cele. Partie zwane są politycznymi, a nie pozarządowymi, ze względu na swoje ścisłe powiązanie z rządem i polityką państwa.

 

W polityce obowiązuje na szczęście zasada, która nie narzuca nikomu przynależności do konkretnego ugrupowania. Każdy z nas więc może sam zdecydować, z którą partią najbardziej się identyfikuje. W Polsce istnieje wiele ugrupowań, dlatego też wybór najbardziej odpowiedniego jest niekiedy dość trudny i kłopotliwy. Wszystko jeszcze bardziej komplikuje fakt, że partie polityczne zawzięcie rywalizują ze sobą, chcąc zdobyć jak największe wpływy w państwie.

 

W Polsce do największych ugrupowań politycznych należą:

  • Prawo i Sprawiedliwość, które jest partią prawicową. Ugrupowanie powstało w 2001 roku i nawiązuje do tradycji niepodległościowej, wywodzącej się z ruchu solidarnościowego w latach osiemdziesiątych;
  • Platforma Obywatelska powstała także w 2001 roku z inicjatywy Macieja Płażyńskiego, Andrzeja Olechowskiego i Donalda Tuska. Ugrupowanie to skłania się ku poglądom liberalnym, reprezentując głównie przedsiębiorców prywatnych oraz środowiska biznesowe;
  • Sojusz Lewicy Demokratycznej skłaniający się ku poglądom socjaldemokratycznym, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Sojusz powstał w 1999 roku za sprawą koalicji wyborczej, mającej tą samą nazwę;
  • Polskie Stronnictwo Ludowe stanowi nowoczesną partię chłopską, reprezentującą głównie interesy osób zamieszkujących wsie oraz małe miejscowości, a także producentów rolnych.

Polska w pigułce – nowy serwis

Polska w pigułce to o tematyce gospodarczo-politycznej ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich. Znajdziecie tu cytaty z wypowiedzi najważniejszych polityków, informacje na temat aktualnej aktywności wszystkich partii politycznych. Będzie slot machines online też miejsce na przegląd prasy oraz mediów elektronicznych. Codziennie nowe polityczne smaki. Zapraszam do lektury i subskrypcji.

Upadek Tuska

Upadek Donalda Tuska

Upadek Donalda TuskaW Platformie Obywatelskiej jeszcze do niedawna funkcjonował mit Tuska przedstawiający go jako wiecznego zwycięzcę, któremu nie warto być wrogiem ze względu na jego mściwość. Dzięki temu Premier w swojej partii utrzymywał odpowiednią dyscypliną, sprawiając, że niektórzy koledzy drżeli przed nim niczym osika. W ostatnich tygodniach jednak wizerunek Donalda Tuska pozbawiony medialnej ochrony, nieco się nadszarpnął, powodując przy tym upadek fenomenalnego mitu.

Pierwszym tzw. gwoździem do trumny była afera związana z Amber Gold, kiedy to TVN24 opublikował film nagrany z trybuny VIP na gdańskim stadionie. W filmie tym Premier „przybija piątkę” z sędzią Ryszardem Milewskim. Fakt ten nie zdziwiłby nikogo, gdyby jeszcze we wrześniu Tusk nie zapewniał, iż nie posiada żadnych jameshallison casino relacji o charakterze towarzyskim z Ryszardem Milewskim.

W czasie jesiennego politycznego okresu, „grillowanie” jest najistotniejszym słowem, odzwierciedlającym poczynania polityków. Nikt nie ma wątpliwości, że owe grillowanie dotyczy Donalda Tuska, od którego obraca się już nawet sam prezydent. Na pytanie jak długo potrwa ten okres, wszyscy jednogłośnie odpowiadają, że koniec nastąpi w momencie oddania władzy swojej partii. Nikogo w tej chwili nie obchodzi stanowisko Premiera, Tusk może nim spokojnie pozostać, jednak partię musi oddać.

Aktualnie to nie Jarosław Kaczyński stanowi wielkiego zagrożenia dla Tuska, ale Grzegorz Schetyna, który jest niezwykle uradowany potyczkami Premiera. Bronisław Komorowski nie poprze jednak otwarcie polityków w ”tuskobójstwie”, chociażby z tego względu, iż dostał on kiedyś nauczkę od Tuska. Prezydent długo odczuwał skutki swojej decyzji poparcia Piskorskiego przeciw Premierowi. Z tego też względu będzie on teraz pozorował neutralność w czasie, gdy grillowanie Tuska będzie trwać nawet miesiącami.

Polska jest najważniejsza (PJN)

Polska jest najważniejsza (PJN)

Polska jest najważniejsza (PJN)Polska Jest Najważniejsza to ugrupowanie centroprawicowe, konserwatywne i chrześcijańsko-demokratyczne. Partia ta silny nacisk kładzie na politykę prorodzinną, w tym wspieranie rodzin wielodzietnych. PJN chce ograniczyć biurokrację w zakresie działalności gospodarczych, a także zlikwidować becikowe. Głównym założeniem programu ekonomicznego jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Stowarzyszenie „Polska Jest Najważniejsza” zostało założone przez dwie posłanki w dniu 16 listopada 2010 roku. Dokonały tego Joanna Kluzik-Rostkowska i Elżbieta Jakubiak. Warto zaznaczyć, że obie Panie zostały wykluczone w tym samym miesiącu z Prawa i Sprawiedliwości. Do założycieli należeli przede wszystkim byli posłowie PiS oraz osoby bez mandatu poselskiego.

Ugrupowanie wzięło swoją nazwę od hasła Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich z 2010 roku. Zapewne wykorzystanie tej frazy nie byłoby możliwe, gdyby nie fakt, że wśród założycieli PJN był jej autor, Tomasz Dudziński. Warto dodać, że sama Kluzik-Rostkowska również miała swój udział w tej kampanii wyborczej, gdyż była szefem sztabu.

Rejestracja stowarzyszenia nie obyła się jednak bez przeszkód. Okazało się bowiem, że w kraju działa już stowarzyszenie o takiej nazwie, które zostało założone przez sympatyków Jarosława Kaczyńskiego. Ostatecznie stowarzyszenie nazwano „Stowarzyszenie Obywatelskie Polska Jest Najważniejsza”, a pod nazwą „Polska Jest Najważniejsza” zarejestrowano partię.

W wyborach do Sejmu partia nie cieszyła się uznaniem i z wynikiem 2,19% zajęła 6. miejsce. Taki wynik nie pozwolił na uzyskanie mandatów w Sejmie. Partia nie otrzymała też mandatów w Senacie. W 2012 za cel działania PJN postawił sobie uporządkowanie spraw formalnych oraz przygotowywanie koncepcji programowych.