Kariera zawodowa Grzegorza Biereckiego

W szkole średniej oraz na studiach przyszły senator Grzegorz Bierecki zapowiadał się raczej na poetę. W 1980 roku został nawet laureatem zorganizowanego przez Uniwersytet Gdański konkursu poetyckiego. Jego życie zmieniło się jednak w 1989. Wtedy to wrócił z wizyty w USA, gdzie z polecenia Lecha Kaczyńskiego miał poszukiwać inwestorów w sektorze bankowym. Przywiózł jednak do kraju coś o wiele cenniejszego. Była to mianowicie idea spółdzielczych unii kredytowych.

Współtwórca sukcesu SKOK-ów

Udało mu się przekonać do swojego pomysłu władze Solidarności. Dzięki temu w 1990 stanął on na czele Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych. W dwa lata później stanął na czele tworzonej właśnie Krajowej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.  Funkcję jej prezesa pełnił do 2012 roku. W tym czasie liczba kas wraz z oddziałami w Polsce wzrosła z 13 do prawie 2 tysięcy a liczba ich członków z 14 tysięcy do 2,5 mln. Jej aktywa wzrosły z kolei z 4 277 000 zł do  16 805 349 000 zł.

Sukces doceniony za granicą

Szybki rozwój SKOK-ów został wkrótce zauważony także poza granicami kraju. W roku 2001 Grzegorz Bierecki został członkiem rady dyrektorów Światowej Rady Związków Kredytowych(WOCCU). Następnie od 2005 roku pełnił tam funkcję sekretarza. Kolejny sukces osiągnął w 2011 roku. Został wtedy pierwszym wiceprzewodniczącym WOCCU. Ukoronowaniem jego dotychczasowej kariery  były okres od 15 VII 2013 do 14 VII 2015. W tamtym okresie senator Grzegorz Bierecki pełnił funkcję przewodniczącego WOCCU.

W XII 2013 roku władze brytyjskie wydały również licencję na działanie na terenie Zjednoczonego Królestwa Polish Credit Union in United Kingdom. Jest to pierwsza polska instytucja finansowa na Wyspach Brytyjskich. Pomocy jej założycielom udzieliły właśnie SKOK-i. Choć jak podkreślał Grzegorz Bierecki:  „Polskie SKOK-i pomogły, ale to 21 członków założycieli poświęciło swój czas i zdecydowało się pracować społecznie dla wspólnego dobra”. Dzięki tej instytucji miliony Polaków pracujących na Wyspach uzyska dostęp do tanich kredytów.