Likwidacja agencji rolnych – dlaczego?

Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział w tym roku likwidację agencji rolnych. Część ich kompetencji zostanie przeniesiona do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oprócz tego ma powstać dodatkowa agencja rozwojowa, zajmująca się partnerstwem między obszarami wiejskimi, a samorządami realizującymi programy dla małych miast.

Pozytywnie oceniane zmiany

Zespół prasowy Ministerstwa Rolnictwa twierdzi, że działania takie wynikają z potrzeby wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych oraz sposobów wprowadzania aktywnej, krajowej polityki rolnej i obszarów wiejskich. Odpowiedzialni za tą zmianę, nieoficjalnie nie ukrywają również, że jednym z celów programu jest wymiana kadr. Agencje były przez wiele lat zdominowane przez działaczy PSL. Według wielu, propozycja zmian jest korzystna, ponieważ zmniejszy biurokrację, a także ułatwi dostęp rolnikom do programów unijnych. Działania mają również wprowadzić redukcję zatrudnienia, co pozytywnie wpłynie na budżet państwa. Wielu rolników jest zadowolonych, ponieważ aby wcześniej załatwić sprawę, musieli często przemierzać po kilkadziesiąt kilometrów do miast wojewódzkich.

Krytyka opozycji

Wobec tych działań, krytyczny jest PSL, którego zdaniem takie zmiany mają na celu wyłącznie odsunięcie ich działaczy ze stanowisk. Taka retoryka powtarza się bardzo często, w sytuacjach, gdzie zmiany wprowadzane przez rząd są komentowane przez opozycję. Wiele innych programów zostało w ten sposób negatywnie skomentowanych, nie inaczej było ze zmianami w edukacji, czy 500+. Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów jest brak środków do realizacji założonych celów. Sprawozdawca senackiej komisji do spraw budżetu i finansów publicznych, senator Grzegorz Bierecki, uspokaja jednak i podaje, że rząd przeznaczył znaczne środki na wszystkie programy restrukturyzacyjne. Komisja ta, dała też pozytywną opinię dla poprawek komisji rolnictwa i rozwoju wsi przewidujących zmiany w planie finansowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.