Spór o prawo aborcyjne

Projekt ustawy został odrzucony przez glosujących posłów, mimo tego, że w sejmie większość głosów należy do Prawa i Sprawiedliwości – partii walczącej o całkowity zakaz aborcji. 

Jak wyglądało prawo aborcyjne dotychczas?

Przepisy aborcyjne w Polsce są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie i pozwalają na dokonanie aborcji jedynie w trzech przypadkach:

– ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety;

– badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;

– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Mimo tak radykalnych przepisów, do sejmu trafił projekt ustawy mającej zaostrzyć prawo aborcyjne, definitywnie jej zakazując a także wprowadzającej kary za dokonanie aborcji.

Odrzucenie projektu

Możliwe, że posłowie postanowili wstrzymać się z głosowaniem za przyjęciem ustawy, gdyż w całym kraju rozgorzał tzw. „czarny protest”, podczas którego kobiety z całego kraju postulowały o  możliwość decydowania o swoim ciele, a także o możliwości dokonywania aborcji według dzisiejszego prawa.

Niejeden polityk, a także wiele ludzi jest niezadowolonych z przebiegu sprawy i chciałoby aby aborcja była prawnie zakazana. Między innymi senator Grzegorz Bierecki, założyciel i fundator Polskiego Instytutu Katolickiego „Sursum Corda”, chciałby aby w polskim prawie poszanowane były wartości od wielu wieków ważne dla Polaków – wartości katolickie.

Co dalej?

Mimo tego, że projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne został odrzucony przez sejm, możliwe jest to, że w kolejnych miesiącach pojawią się kolejne. Może się zdarzyć, że posłowie posłuchają głosu narodu, który w wielotysięcznych tłumach skandował, że prawo aborcyjne w dzisiejszym wymiarze jest odpowiednie i wystarczające. Należy jednak zdać sobie sprawę, że w sejmie mogą pojawić się również projekty ustaw, przeforsowane przez ugrupowania feministyczne, które domagają się całkowitego zniesienia zakazu aborcyjnego, aby kobiety mogły same decydować o swoim losie.