Expose Donalda Tuska

Donald Tusk

Donald TuskDonald Tusk rok temu wygłosił w Sejmie expose, trwające około godzinę. Przemówienie składało się z wielu obietnic, których nie do końca udało się spełnić. W tym roku premier wygłosił kolejne expose 12 października 2012 roku. W swoim wystąpieniu zapowiedział, iż jednym z priorytetowych działań w ciągu najbliższych miesięcy będzie ochrona miejsc pracy i zachowanie dodatniego wzrostu gospodarczego w Polsce.

Szef rządu korzystając z francuskiego rozwiązania w swoim tzw. drugim expose zadeklarował rozwój systemu państwowych pożyczek, a także gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapowiedział on także zwiększenie udziału państwa przy pomocy specjalnego programu Inwestycje Polskie w dużych firmach, przede wszystkim infrastrukturalnych. Bardzo ważną rolę według premiera ma odgrywać państwowy Bank Gospodarstwa australia casino online Krajowego.

Podobny system przedstawiony przez Donalda Tuska funkcjonuje we Francji. W kraju tym za pożyczki i gwarancje eksportowe odpowiedzialny jest państwowy bank OSEO, który otrzymał na to 22 mld euro. Prócz OSEO dawny prezydent Nicholas Sarkozy, powołał państwowy Strategiczny Fundusz Inwestycyjny FSI (Fond Strategique d”Investissement), zapewniającym przedsiębiorcom własny wkład na projekty rozwojowe. Na początku 2013 roku obie instytucje mają być jednak połączone w Państwowy Bank Inwestycyjny (Banque Publique d”Investissement – BPI), na którego czele ma stanąć były szef francuskiego nadzoru finansowego Jean-Pierre Jouyet.

Głównym zadaniem polskiego programu zapowiadanego przez rząd będzie wspieranie rozbudowy energetyki oraz szeroko pojętej infrastruktury. Polska tymczasem ma zostać mniejszościowym udziałowcem w spółkach celowych, powstałych w celu wykonania konkretnych projektów.