Giertych szefem IMP

Roman Giertych

Były prezes Ligi Polskich Rodzin oraz Młodzieży Wszechpolskiej – Roman Giertych – został szefem Instytutu Myśli Państwowej.

W zarządzie IMP znalazło się miejsce dla byłego premiera - Kazimierza Marcinkiewicza, posła Jarosława Jagiełły oraz dla europosła Michała Kamińskiego, który został dodatkowo przewodniczącym Rady Naczelnej, organu wykonawczego IMP.

Na pierwszej, zaplanowanej na maj, konferencji będzie omawiana koncepcja strefy wolnego handlu między UE a USA. Następną ważką dla IMP kwestią będzie debata społeczna na temat poszerzenia kategorii obywatelstwa o potomków obywateli polskich zza wschodniej granicy. Potem politycy chcą się zająć kryzysem strefy euro oraz kryzysem demograficznym w Polsce i kierunkiem polityki państwa, jaki powinna przyjąć w świetle zaistniałej sytuacji.

IMP ma być inicjatywą ponadpartyjną, zajmującą się nie tylko kwestiami politycznymi, ale także społecznymi czy ekonomicznymi. Politycy mają zamiar współpracować z ośrodkami akademickimi i biznesowymi, a wynikami tej pracy zamierzają się dzielić ze społeczeństwem.

IMP to instytucja powołana i stworzona na wzór zachodnich profesjonalnych think-tanków.

viagra