PiS przedstawia program

pis6Główne cele PiS to likwidacja gimnazjów i NFZ, przywrócenie 22-procentowego VAT, czy choćby zmiany w strukturze ministerstw. Te i inne pomysły partia przedstawi podczas kongresu.

„Program otwarty”

Odnowiony program partii ma zostać przedstawiony na kongresie, który ma się odbyć na Śląsku. Nowe propozycje zostaną skonsultowane z zaproszonymi ekspertami podczas kilkunastu paneli dyskusyjnych. Reprezentant Komitetu Politycznego PiS, Jarosław Zieliński, mówi, że nowe pozycje w programie są kontynuacją dotychczasowego programu PiS.Jak wskazuje Zieliński, zmiany wynikają z „tego, co zmieniło się, niestety na gorsze, za rządów PO-PSL”. Jak zauważa Zieliński, program ma mieć formułę otwartą: „Program będzie uzupełniany. Nie powinien być zamknięty, z kropką na końcu. Powinien być otwarty na propozycje, które są wciąż zgłaszane. Postanowi o tym kongres. Ostateczne przyjęcie programu można różnie rozwiązać. Można zwołać osobną sesję kongresu za jakiś czas, kongres może też zobowiązać inne ciało statutowe do jego przyjęcia”.

Zmiany wewnątrz

W kwestii administracji, służb specjalnych i spraw wewnętrznych, PiS planuje przywrócić nadzór MSW nad służbami mundurowym, a także rozdział służb specjalnych od służb mundurowych. PiS pragnie również wzmocnić stanowisko ministra-koordynatora ds. służb specjalnych, który realnie by je nadzorował. Administracja miałaby także zostać włączona do MSW. Co więcej, cyfryzacja, która podlega MAC, byłaby podporządkowana oddzielnemu ministerstwu informatyzacji państwa lub ministerstwu infrastruktury.

Narodowy Program Zatrudnienia, wybór OFE lub ZUS

Ponadto, elementem gospodarczej inicjatywy ma być Narodowy Program Zatrudnienia (odrzucony uprzednio przez Sejm). Zakłada on m.in. „obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne na obszarze gmin szczególnie dotkniętych bezrobociem, pożyczki i kredyty udzielane z Funduszu Wspomagania Zatrudnienia i Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości ludzi młodych, odliczanie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej równowartość jednego miejsca pracy, preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół” (więcej tutaj). PiS proponuje także wolny wybór między OFE a ZUS oraz odejście od reformy wydłużającej wiek emerytalny do 67 roku życia. Pozostałby wtedy dawny system – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Co ciekawe, partia również planuje likwidację NFZ.

Co z edukacją?

PiS zapowiedział już przywrócenie bezpłatnego, drugiego kierunku studiów i „odblokowanie awansu młodych”, a także uruchomienie programu stypendialnego im. Mikołaja Kopernika, który miałby być finansowany z budżetu Państwa. Samo dofinansowanie miałoby charakter nieoprocentowanej, zwrotnej pożyczki. Co więcej, PiS chce zlikwidować gimnazja i przywrócić 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea, a także zrezygnowanie z nakładania obowiązku szkolnego dla 6-latków.