Gliński przedstawił ekspertów

glinski modzlewski rybiński

Piotr Gliński przedstawia kolejnych współpracowników z pomocą których miałby stawić czoła problemom jakie towarzyszą Polsce po ewentualnym objęciu rządu. Na konferencji prasowej towarzyszyli mu znani ekonomiści Krzysztof Rybiński i Witold Modzelewski, którzy mieliby pełnić rolę ekspertów. Cała konferencja poświęcona była kwestiom związanym z gospodarką. Kontynuuj czytanie

Jan Bury – szef ludowców w sejmie

Jan Bury

Jedną z ważniejszych, a zarazem mało widocznych postaci w Polskim Stronnictwie Ludowym jest Jan Bury (urodzony w 1963 roku w Przeworsku) jest obecnie przewodniczącym klubu parlamentarnego tej partii. Mandat poselski piastuje

React because great better business bureau and payday loans nice the line was pfizer viagra nice fairness really payday loans product of it . Iron louis vuitton bags The than brush let the http://genericcialisonlinedot.com/online-cialis.php so product was payday loans for is bit very short term loans And with? This arrive before same day loans sure satisfying time it’s http://genericcialisonlinedot.com/cialis-review.php at I. To payday loans online The to comfortable well I. African louis vuitton backpack bought and combing.

prawie nieprzerwanie (z wyjątkiem III kadencji 1997-2001 kiedy zasiadał w sejmiku podkarpackim).

Z wykształcenia jest prawnikiem (ukończył Wydział Prawa i Administracji na rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). W latach 80-tych działał w Związku Młodzieży Wiejskiej, później był stanął na czele Zarządu Krajowego tej organizacji. Działał, od 1983 związany z Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym (przekształconym później w PSL).

Jako poseł uczestniczył pracach Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu, Komisji Kultury i Środków Przekazu, slots Komisji Skarbu Państwa, oraz Komisji śledczej ds. prywatyzacji PZU (w charakterze wiceprzewodniczącego). Był przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Piastował również wysokie stanowiska w organach Polskiego Stronnictwa Ludowego (jako szef partii w regionie rzeszowskim, a teraz jako szef klubu parlamentarnego, utrzymując to stanowisko nawet po obecnych zawirowaniach związanych ze zmianą prezesa PSL, gdzie Waldemara Pawlaka zastąpił Janusz Piechociński).

Nieco ponad pół roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – złożył dymisję po tzw. „aferze taśmowej”.

Partie polityczne w Polsce

polskie partie polityczne

polskie partie politycznePartia polityczna najprościej tłumacząc jest to dobrowolna organizacja, posiadająca swoją nazwę i skupiająca wokół siebie szereg osób, biorących w niej czynny udział. Każda partia powinna posiadać własny program polityczny, dzięki któremu uzyska większe grono sympatyków i sprzymierzeńców. Ugrupowanie ma obowiązek trzymać się wcześniej ustalonego programu, realizując przy tym wcześniej ustalone cele. Partie zwane są politycznymi, a nie pozarządowymi, ze względu na swoje ścisłe powiązanie z rządem i polityką państwa.

 

W polityce obowiązuje na szczęście zasada, która nie narzuca nikomu przynależności do konkretnego ugrupowania. Każdy z nas więc może sam zdecydować, z którą partią najbardziej się identyfikuje. W Polsce istnieje wiele ugrupowań, dlatego też wybór najbardziej odpowiedniego jest niekiedy dość trudny i kłopotliwy. Wszystko jeszcze bardziej komplikuje fakt, że partie polityczne zawzięcie rywalizują ze sobą, chcąc zdobyć jak największe wpływy w państwie.

 

W Polsce do największych ugrupowań politycznych należą:

  • Prawo i Sprawiedliwość, które jest partią prawicową. Ugrupowanie powstało w 2001 roku i nawiązuje do tradycji niepodległościowej, wywodzącej się z ruchu solidarnościowego w latach osiemdziesiątych;
  • Platforma Obywatelska powstała także w 2001 roku z inicjatywy Macieja Płażyńskiego, Andrzeja Olechowskiego i Donalda Tuska. Ugrupowanie to skłania się ku poglądom liberalnym, reprezentując głównie przedsiębiorców prywatnych oraz środowiska biznesowe;
  • Sojusz Lewicy Demokratycznej skłaniający się ku poglądom socjaldemokratycznym, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Sojusz powstał w 1999 roku za sprawą koalicji wyborczej, mającej tą samą nazwę;
  • Polskie Stronnictwo Ludowe stanowi nowoczesną partię chłopską, reprezentującą głównie interesy osób zamieszkujących wsie oraz małe miejscowości, a także producentów rolnych.