Wysokie stawki podatkowe zostają

Podwyższone w 2010r. stawki VAT nie spadną jak zapowiadał premier pod koniec tego roku. Szef rządu podpisał właśnie dokument potwierdzający, że 8 i 23procentowy VAT będzie obowiązywał przez kolejne trzy lata.

Podwyższone w 2010 roku stawki VAT spowodowały zastój gospodarczy w kraju. Szczególnie dotknął on małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mogły pozwolić sobie na utrzymanie cen za usługi na tym samym poziomie przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji. Ustawa okołobudżetowa sprzed trzech lat zakładała podwyższenie stawek o 1 punkt procentowy w przypadku podatku 7 i 22 procentowego i o 2% w przypadku nieprzetworzonych produktów rolnych. Wysokość podatków miała wrócić do stanu sprzed 2010 roku już za parę miesięcy pod warunkiem, że relacja długu publicznego do PKB nie przekroczy 55%. Wiadomo, że tak się nie stanie, a mimo to premier w piątek podpisał dokument potwierdzający utrzymanie wysokich stawek do 2013 roku. Wyższe podatki odbijają się w kraju przede wszystkim na najbiedniejszych, obliczono, że rzeczone  1% to w skali roku prawie 180zł z kieszeni każdego obywatela wliczając w to także dzieci, za które jak wiadomo podatek płacą rodzice. Przeciętna rodzina składająca się z czterech osób płaci więc miesięcznie do budżetu państwa dodatkowe 700zł. Więcej na ten temat na http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/kuzmiuk-tusk-klamie-rano,-wieczorem-i-w-nocy,8410683086