15 emerytura w tym roku? – Czy seniorzy mogą oczekiwać dodatkowego wsparcia?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zgodzie z planem, wypłacił emerytom i rencistom dodatkowe świadczenie we wrześniu 2023 r., przekazując sumę około 17,5 mld zł. Blisko 80% beneficjentów otrzymało świadczenie poprzez przelew na konto bankowe.

Fot. Polska w Pigułce

Osoby, które miały prawo do emerytury, renty lub innych długoterminowych świadczeń z ZUS na koniec sierpnia, miały możliwość uzyskania jednorazowego dodatkowego świadczenia. Osoby, których świadczenie zostało tymczasowo zawieszone w określonym dniu, np. z powodu przekroczenia dozwolonej kwoty dodatkowych dochodów, zostały pozbawione prawa do tej „czternastki”.

Dodatkowe świadczenie wynoszące 2650 zł brutto było przeznaczone dla tych, których regularne świadczenia nie przekroczyły kwoty 2900 zł brutto. Przy wyższych kwotach zastosowano regułę „złotówka za złotówkę”. Dodatkowe świadczenie było przyznawane tym, których emerytura lub renta nie przekraczała kwoty 5500 zł brutto.

Ale co z kolejnym, 15. dodatkowym świadczeniem?

Czy możemy oczekiwać kolejnej, 15. emerytury w 2023 roku? Odpowiedź na to pytanie dostarczył wiceminister rodziny i polityki społecznej, Stanisław Szwed, który w wywiadzie dla „Super Ekspresu” stanowczo wykluczył taką możliwość w 2023 roku. Jednak minister Szwed podkreślił, że pewnym zamiennikiem dla „15. emerytury” jest podniesienie kwoty wolnej od podatku, co oznacza, że emeryci co miesiąc mają więcej środków na swoich kontach.

Rozszerzenie kwoty wolnej od podatku jest krokiem w stronę wsparcia dla seniorów, jednak wielu z nich z pewnością liczyło na kolejne dodatkowe świadczenie. Teraz czeka nas okres obserwacji i zastanowienia nad przyszłymi działaniami w kwestii wsparcia dla emerytów w Polsce.