Bezwarunkowe 1300 zł Miesięcznie: Od Kiedy i dla Kogo?

Ogłoszenie wdrożenia eksperymentalnego programu bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) w województwie warmińsko-mazurskim stanowi znaczący krok w kierunku reformy polityki społecznej w Polsce. Program, który ma zagwarantować miesięczną sumę 1300 złotych dla każdego obywatela, może być milowym krokiem na drodze do zminimalizowania nierówności społecznych i wyzwań wynikających z automatyzacji.

Fot. Finanse Prosto

Co to jest BDP?

Bezwarunkowy dochód podstawowy to model finansów publicznych, który proponuje równomierne, ustawowo określone wsparcie finansowe dla każdego obywatela, niezależnie od jego sytuacji ekonomicznej. BDP ma na celu zapewnienie minimalnych warunków do życia bez konieczności posiadania dodatkowych źródeł dochodu lub korzystania z pomocy społecznej.

Korzyści BDP

Redukcja Nierówności

BDP może być skutecznym narzędziem w walce z nierównościami społecznymi. Gwarantując każdemu obywatelowi podstawowy poziom wsparcia finansowego, program ten daje wszystkim równą szansę na poprawę jakości życia.

Zwiększenie Mobilności Społecznej i Bezpieczeństwa

Z wprowadzeniem BDP, obywatele zyskują większe poczucie bezpieczeństwa finansowego, co może stymulować przedsiębiorczość i mobilność społeczną.

Obniżenie Kosztów Administracyjnych

Ostatnim, ale nie mniej ważnym argumentem jest uproszczenie systemu zasiłków i wsparcia społecznego. Poprzez zastąpienie różnych rodzajów zasiłków jednym, ujednoliconym wsparciem, można znacząco zredukować koszty administracyjne.

Wykonane Kroki i Wyzwania

Decyzja o zastosowaniu tego modelu została już formalnie zaakceptowana. Wszystkie niezbędne kroki przygotowawcze zostały już podjęte, a obecnie oczekuje się jedynie na fundusze niezbędne do uruchomienia programu. Program miał pierwotnie ruszyć w marcu 2023, ale został przesunięty z powodu wzrostu inflacji.

Przeniesienie na Polską Rzeczywistość

W Polsce, BDP miałby zastąpić różne formy wsparcia społecznego, w tym zasiłek dla bezrobotnych, dopłaty do prądu czy do czynszu za mieszkanie, jak i 500/800 plus czy rodzinnego kapitału opiekuńczego. Oznacza to znaczące uproszczenie i obniżenie kosztów administracyjnych, ale także eliminuje stres związany z ubóstwem i brakiem środków do życia.

Eksperymentalny program bezwarunkowego dochodu podstawowego w województwie warmińsko-mazurskim jest ambitnym projektem, który ma potencjał wpłynąć na przyszłość polityki społecznej w Polsce. Choć program ten nie jest bez wyzwań, takich jak finansowanie i inflacja, jego potencjalne korzyści, takie jak redukcja nierówności, zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i obniżenie kosztów administracyjnych, czynią go ważnym krokiem na drodze do budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.