Polskie gospodarstwa domowe otrzymają dodatkowe 10 000 zł!

Dla wielu rodzin w Polsce, posiadających trzy lub więcej dzieci, możliwe będzie uzyskanie dodatkowych 10 000 zł w ich budżecie domowym.

Fot. Pixabay / Polska w Pigułce

Aktualizacje w programie wsparcia 800+ od 2024 r.: Istotne szczegóły. 7 sierpnia 2023 roku, Andrzej Duda, Prezydent RP, zaakceptował nowelizacje w ustawie wsparcia rodzin w opiece nad dziećmi. Jakie konsekwencje przyniosą te modyfikacje dla polskich rodzin?

Podstawowe informacje są następujące: Z początkiem 2024 roku, dotychczasowe świadczenie o wartości 500+, zostanie podniesione do 800 zł. Kwota ta będzie przyznawana za każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Decyzja ta zwiększy znacząco wsparcie finansowe dla polskich rodzin. Aby bardziej zilustrować tę zmianę: rodziny z jednym dzieckiem zyskają dodatkowe 3600 zł w skali roku, zaś rodziny z trójką dzieci otrzymają dodatkowo 10 800 zł każdego roku!

Uzupełnienie:

„Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze zostanie zwiększone z dotychczasowych 500 zł do 800 zł na każde kwalifikujące się dziecko. Dla rodzin oznacza to znaczące korzyści finansowe – przy jednym dziecku to dodatkowe 3600 zł rocznie, dla dwójki dzieci – 7200 zł, a w przypadku trzech – aż 10 800 zł.” – jak podaje ZUS.