Wahania cen węgla, gazu i paliw: Analiza aktualnej sytuacji rynkowej

W poniedziałek obserwowaliśmy wzrost cen węgla na europejskich rynkach. W portach ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) tona węgla na piątkowym zamknięciu kosztuje 125,75 USD, co przekłada się na 2,6% wzrost. W polskiej walucie jest to równowartość ok. 520 zł. Cena węgla w sklepie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wynosi od 1105 zł do 1770 zł za tonę. Najwięcej, bo aż 1770 zł kosztują Pieklorz Ekogroszek i Karlik Ekogroszek.

Fot. Finanse Prosto

Równocześnie, kurs gazu również poszedł w górę, choć aktualne notowania kursu gazu nie są dostępne w momencie pisania tego artykułu. Na zmianę cen gazu wpływają różne czynniki, takie jak zmiany w popycie i podaży, sytuacja geopolityczna, a także zmiany cen ropy naftowej.

Zaskakująco, na stacjach benzynowych większość cen paliw dzisiaj spada, za wyjątkiem ceny oleju napędowego (ON), której cena pozostaje stabilna lub rośnie.

Analiza przyczyn

Cena węgla ostatnio zaczęła mocno rosnąć, a na jej wahania wpływa wiele różnorodnych czynników. Nieprzerwanie oddziałują również działania zbrojne na Ukrainie. Konflikt zbrojny prowadzi do niestabilności na rynkach energetycznych, co wpływa na ceny węgla i gazu. Dodatkowo, rosnące ceny węgla wpływają na ceny energii elektrycznej, co z kolei prowadzi do wzrostu kosztów produkcji i transportu.

Ceny pelletu, podobnie jak węgla, są również pod wpływem różnych czynników, w tym popytu i podaży na rynku globalnym, kosztów transportu oraz czynników geopolitycznych.

Podsumowanie

W poniedziałek obserwowaliśmy wzrost cen węgla i gazu na rynkach europejskich, podczas gdy większość cen paliw na stacjach benzynowych spadała, z wyjątkiem ceny ON. Wahania cen tych surowców są związane z wieloma czynnikami, w tym z sytuacją geopolityczną, zmianami w popycie i podaży, a także kosztami transportu. W obliczu trwającego konfliktu na Ukrainie i niestabilności na rynkach energetycznych, konieczne jest śledzenie zmian cen surowców energetycznych oraz analiza ich wpływu na gospodarkę.