ZUS informuje: Przelewy dla obywateli Polski dokonane. Zerknij na konto!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomyślnie zrealizował wypłaty dodatkowych świadczeń. W wrześniu 2023 roku, łączna suma wypłaconych środków dla emerytów i rencistów wyniosła niemal 17,5 mld zł.

Fot. Shutterstock / Polska w Pigułce

Według ustalonego harmonogramu ZUS dokonał wypłat bez przeszkód, a beneficjenci otrzymali swoje środki punktualnie.

Przeważająca większość, bo około 80%, beneficjentów otrzymuje swoje świadczenia, w tym dodatkowe, na rachunek bankowy.

Dodatkowe środki przysługują tym, którzy do końca sierpnia posiadali prawo do emerytury, renty lub innych długoterminowych świadczeń z ZUS. Przyznawana jest jedna dodatkowa emerytura na osobę. W przypadku renty rodzinnej, suma dodatkowego świadczenia jest równomiernie rozdzielona pomiędzy uprawnionymi.

Osoby, którym świadczenie zostało tymczasowo wstrzymane, na przykład z powodu przekroczenia dozwolonego limitu zarobków, nie otrzymają dodatkowego świadczenia.

Osoby otrzymujące świadczenia do kwoty 2900 zł brutto mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości 2650 zł brutto. Jeżeli świadczenie jest wyższe niż 2900 zł brutto, obowiązuje mechanizm zmniejszenia „złotówka za złotówkę”.

Minimalna wartość dodatkowego świadczenia musi wynieść przynajmniej 50 zł, co oznacza, że przysługuje ono tym, których regularne świadczenie nie przekracza 5500 zł brutto.

Od wypłacanego dodatkowego świadczenia potrącane są składki zdrowotne (9%) oraz zaliczka na podatek dochodowy. Niemniej jednak, jest ono wolne od innych potrąceń, jak np. potrącenia komornicze. Dodatkowo, dodatkowe świadczenie nie jest wliczane do dochodu przy staraniach o różne formy wsparcia społecznego.