ZUS rozdysponował dodatkowe środki: Sprawdź, czy są już na Twoim koncie!

Na kontach ponad 3,6 miliona emerytów i rencistów już pojawiła się tęskno oczekiwana czternasta emerytura. Jak zapowiedziała prezes ZUS, Gertruda Uścińska, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, kolejne terminy wypłat zaplanowane są na 10, 15, 20 i 25 września. Najważniejsze informacje dotyczące tego wyjątkowego świadczenia przedstawiamy poniżej.

Wysokość Świadczenia i Warunki Otrzymania

W tym roku kwota czternastej emerytury ustanowiona została na poziomie 2650 zł brutto, co po opodatkowaniu daje 2200 zł netto. To znaczący wzrost w stosunku do poprzednich lat, gdy świadczenie to wypłacane było w kwocie minimalnej emerytury.

Otrzymają je osoby, które pobierają świadczenia do wysokości 2900 zł brutto. Planuje się, że najwyższe świadczenie trafi do łącznej liczby 6,8 miliona seniorów w Polsce. Dla emerytur i rent powyżej 2900 zł brutto, będzie obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”, z tym że minimalna wartość dodatkowego świadczenia musi wynieść 50 zł. W praktyce oznacza to, że prawo do „czternastki” mają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto miesięcznie.

Podatek i Inne Potrącenia

Warto zwrócić uwagę, że ze świadczenia zostanie potrącona składka zdrowotna w wysokości 9% oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mimo to, świadczenie będzie wolne od innych form potrąceń, takich jak na przykład zajęcia komornicze. Co więcej, czternasta emerytura nie będzie wliczana do dochodu, który brany jest pod uwagę przy składaniu wniosków o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Budżetowe Ramy Świadczenia

Przygotowania do tegorocznej wypłaty „czternastek” angażują znaczną część budżetu państwa, pochłaniając 20,7 miliarda złotych. To świadczenie, które nie tylko jest formą docenienia seniorów za ich wkład w budowanie społeczeństwa, ale także może służyć jako impuls dla ożywienia ekonomicznego w sektorze usług i handlu.

Opracowując plany budżetowe, rząd zdecydował się na zwiększenie kwoty czternastej emerytury, aby w sposób realny wpłynąć na poprawę warunków życia najstarszego pokolenia Polaków.

W obliczu nadchodzących wypłat, seniorzy z niecierpliwością spoglądają na swoje konta bankowe, z nadzieją na dodatkowe wsparcie finansowe w tym, niestety często, ekonomicznie trudnym okresie.