ZUS wypłaca 5500 zł co miesiąc. Czy jesteś w gronie uprawnionych?

Stawka specjalnej emerytury dla osób, które ukończyły 100 lat, została zaktualizowana do 5 540,25 zł brutto. Kto kwalifikuje się do otrzymania tego świadczenia?

Fot. Polska w Pigułce

Informacje dostępne na businessinsider.com.pl wskazują, że od marca bieżącego roku ZUS zdecydował się na zwiększenie specjalnego świadczenia emerytalnego dla osób, które przekroczyły wiek 100 lat.

Teraz wartość tej dodatkowej emerytury to 5 540,25 zł brutto, podczas gdy wcześniej wynosiła ona 4 944,79 zł. Jest to kwota przyznawana dodatkowo do regularnej emerytury.

Należy podkreślić, że suma tego specjalnego świadczenia jest stała i nie podlega aktualizacji, co gwarantuje jej niezmienność przez cały okres jej wypłacania.

Dla przykładu, osoba świętująca 100. rocznicę urodzin w styczniu otrzymała wsparcie w wysokości prawie 5 tys. złotych. Statystyki z wspomnianej strony pokazują, że w marcu tego roku około 2,85 tys. osób korzystało z takich dodatkowych świadczeń, a aż 2,4 tys. z nich to kobiety.