Czy jesteś uprawniony do otrzymywania 5500 zł co miesiąc z ZUS?

ZUS wprowadził zmiany w wysokości specjalnego świadczenia emerytalnego dla osób w wieku 100 lat. Nowa, zaktualizowana kwota wynosi 5 540,25 zł brutto, co stanowi wzrost w porównaniu do wcześniejszej sumy 4 944,79 zł.

Fot. Polska w Pigułce

Z informacji dostępnych na businessinsider.com.pl wynika, że zmiana weszła w życie od marca tego roku. Dodatkowe świadczenie jest naliczane do standardowej emerytury i jego wartość nie ulega zmianie w trakcie wypłat.

Jako ilustracja: osoba, która świętowała 100. rocznicę urodzin w styczniu, otrzymała dodatkowo 4,9 tys. zł.

Statystyki z portalu pokazują, że w marcu br. prawie 3 tys. osób miało prawo do tego dodatkowego wsparcia, z czego dominującą większość – 2,4 tys. stanowiły kobiety.